Könyvek, cikkek, előadások hanganyagai

Könyvfordítások:

Nancy Wilson: A keresztyén feleség

Nancy Wilson könyve egyszerűen hiánypótló munka a mai magyar keresztyén könyvpalettán. Biblikus módon közelíti meg az anyaség, család, feleség és gyermeknevelés témáit. Írása könnyen olvasható és gyakorlatias. Mellőzi a manapság a keresztyénséget is megfertőző pszichológiai lélekmentést, a feminizmust és egyéb igeellenes tévelygéseket.

James B. Jordan: Ősi szentek – kommentár Mózes első könyvéhez.

Jordan neve kevésbé ismert hazánkban, de az USÁban, Lengyeországban és Ukrajnában igencsak ismert és – különösen kelet Európában – nagy hatással van az újreformáció alakulására. Elképesztű tudása és holisztikus exegézise új oldalról közelíti meg a jól ismert igei történeteket. Ha ezt a könyvet valaki elolvassa, soha nem fogja ugyanúgy olvasni a Bibliáját. Jordan munkássága, hogy a történelmi-grammatikai exegézis mellett kiemelten fontosnak tartja a Biblia tipológiai aspektusát is. Hogyan jelenik meg Jézus Krisztus személye rögtön a Biblia elejétől fogva? Helyes volt-e hogy Noé szőlőt ültetett és annak borától megrészegedett? Tényleg ármánykodó ember volt-e Jákób? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket is megválaszol ebben a könyvében.

Előadások

Dr. Bogumil Jarmulak PhD. Miért magányosak a szuperhősók – avagy milyen a biblikus keresztyén szolgálat.

Ebben az előadássorozatban Mária és Márta történetén keresztül azt vizsgálja az előadó, hogy mi újat hozott Luther és Kálvin a katolikus monaszticizmus tanításával szemben. Gyakran evangéliumi keresztyénekként fontosabbnak gondoljuk a missziót és a szolgálat végzést az ún. “világi” munkáknál. Dr. Jarmulak történelmi példákon keresztül rávilágít arra, hogy menniyre távol áll ez a felfogás a biblia tanításától és hogy ez a kontraszt valójában inkább a pogány görög praxis és theoria szétválasztásán alapul. Sokkal fontosabb felebarátunk felé szolgálni hétköznapi dolgokkal: szeretetet, hitet kommunikálva gyermekeink és felebarátaink irányába.

Dr. Bogumil Jarmulak PhD. – A keresztyén szolgálat 1. rész 

Dr. Bogumil Jarmulak PhD. – A keresztyén szolgálat 2. rész 

Dr. Bogumil Jarmulak PhD. – A keresztyén szolgálat 3. rész 

 

 

Hírdetés
%d blogger ezt szereti: