Gyülekezet vezetősége

Hajdú Attila

115_IMG_3130

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészkarán végeztem Történelem és Amerikanisztika szakon 1997-2002 között. 2000-2004 között a Debreceni Református Hittudományi Akadémia Vallástanári Tanszékén végeztem tanulmányaim. Itt szakdolgozatomat az újszegedi református egyházközség történetének feldolgozásából írtam.

2000-2001 között az Újszegedi Református Egyházközség aktív látogatója voltam.

2001-ben egy amerikai út során ismerkedtem meg alaposabban a Keresztyén Rekonstrukcionizmussal elsősorban Greg L. Bahnsen előadásait hallgatva. Ez elindított abba az irányba, hogy felismerjem, hogy Magyarországon is fontos lenne, hogy Isten Törvénye képezze az egyéni, a családi, az állami és az egyházi élet fundamentumát. Csak ez vezethet valódi és biblikus reformációhoz.

2007-ben kapcsolatba léptem a CREC lengyelországi vezetőivel és felkérésükre megindult a magyar misszió szervezése. 2008 szeptemberétől a CREC magyarországi misszióját felügyelő Lengyel Reformált Evangéliumi Egyház jóváhagyásával megindult a Magyar Református Evangéliumi Egyházban az ige hirdetése és a sákramentumok kiszolgáltatása.

Több éves felkészülésem eredményeképpen 2010-ben a CREC Anselm Egyházkerületi Zsinatának Ordinációs Vizsgabizottsága előtt sikeres ordinációs vizsgát tettem és 2010 novemberében beiktattak lelkipásztori tisztségembe.

2021 szeptembere óta a gyülekezet partikularizált lett és önállóan képviseltetik a CREC Hus (Európai) egyházkerületében.

Diósdon élek feleségemmel Katival és öt gyermekemmel.

Bogumil Jarmulak PhD. – A poznani reformált evangéliumi gyülekezet lelkipásztora, Kelet-közép Európa püspöke

Hírdetés
%d blogger ezt szereti: