Gyülekezet Diósdon újra

A diósdi szolgálat 2008-ban indult el, akkor még csak missziói státusban. Akkor elsősorban angoltanfolyamok szervezésével igyekeztünk szolgálatot teljesíteni a közösségünkben. Ennek a szolgálatnak eredményeképpen voltak érdeklődők, akik részt vettek egy hosszú bibliatanulmányozáson és kátéoktatáson. Ennek végeztével 2013 februárjában elkezdtük a heti rendszerességgel tartott istentiszteleteket és a misszió átalakult missziós egyházközséggé.

Ez azt a változást jelentette, hogy a gyülekezetnek lett egy elfogadott hivatalos alapító okirata (alkotmánya), amelyet a gyülekezetet szponzoráló Poznani gyülekezet presbitériuma jóváhagyott. Ez alapján formálisan is létrejött az egyháztagság.

A gyülekezetben komolyan vesszük a Westminsteri és Heidelbergi hitvallások szerint is meghatározott „Igaz Egyház jegyei”, melyek az Ige hűséges prédikációja, a Sákramentumok kiszolgáltatása és az egyházfegyelem gyakorlása.

2019 szeptember 8-tól megújultunk és gyülekezetünk Érd városába költözött (2030 Érd, Otelló utca 54). Istentiszteleteink változatlanul 10:00-kor kezdődnek. Új szolgálatainkról és lelkészi fogadóóráinkról hamarosan tájékoztatni fogunk.

2022 március 1-től újra Diósdon szolgálunk a Balatoni út 6/A (Borostyán üzletház alsó sora). A gyülekezeti hely neve: Szentháromság-ház.

Hírdetés
%d blogger ezt szereti: